You are not logged in.

neset57

Trainee

  • "neset57" is male
  • "neset57" started this thread

Posts: 11

Date of registration: Feb 27th 2010

Location: Ýstanbul

  • Send private message

1

Tuesday, July 28th 2015, 8:44am

Flatcast üzerinden yayın hk.

Değerli arkadaşlar Flatcast üzerinden acılan ve müzik paylaşılıp dinletilen müzikler eserler için telif hakkı ödeme durumu var mı? Varsa yıllık veya aylık ücreti nedir yoksa yasal mevzuatı nedir bilgi alabilirmiyim.Saygılar

Atilla_Ky

Moderator

  • "Atilla_Ky" is male

Posts: 22,358

Date of registration: Dec 17th 2010

Location: Allaturkaa

  • Send private message

2

Tuesday, July 28th 2015, 1:22pm

Neşet57,

Avukat Cengiz Balcı: Normalde 3 Mart 2001’de değişikliğe uğrayan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4. Ek Maddesine göre internette podcast üzerinden izinsiz yayın yapmak telif haklarının ihlali anlamına geliyor ve yasal prosedür ona göre işliyor. Ancak reklamsız yayın yapan ve ticari amaç gütmeyen kişiler için böyle bir durum yasal olarak söz konusu değil.

Alıntı__Ancak MÜYAP , telif hakkı olan eserlere mudehale edebiliyor (CD uzerinden yayın, telif ödenmeden indirilerek çogaltılmıs eser v.s) ve bu konuda FSEK(fikir eserleri kanunu) uyarınca ; 5846 sayılı FSEK'in ek 4. maddesine göre erişime engelleme kararı veriliyor.

5846 S.lı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek Madde 4
(Ek madde: 03/03/2001 - 4630/37. md.)

Eser ve eser sahibi ile, eser üzerindeki haklardan herhangi birinin sahibi veya eserin kullanımına ilişkin süreler ve şartlar ile ilgili olarak eser nüshaları üzerinde bulunan veya eserin topluma sunulması sırasında görülen bilgiler ve bu bilgileri temsil eden sayılar veya kodlar yetkisiz olarak ortadan kaldırılamaz veya değiştirilemez. Bilgileri ve bu bilgileri temsil eden sayıları veya kodları yetkisiz olarak değiştirilen veya ortadan kaldırılan eserlerin asılları veya kopyaları dağıtılamaz, dağıtılmak üzere ithal edilemez, yayınlanamaz veya topluma iletilemez.

Yukarıdaki fıkra hükümleri fonogramlar ve fonogramlarda tespit edilmiş icralar bakımından da uygulanır.

(Değişik fıkra:03/03/2004 - 5101/25.mad) *1* Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

(Değişik fıkra:03/03/2004 - 5101/25.mad;Mülga fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

By.Eray

Jüri

  • "By.Eray" is male

Posts: 1,795

Date of registration: Feb 15th 2011

Location: istanbul k.çekmece

  • Send private message

3

Tuesday, July 28th 2015, 1:29pm

Neşet57,

Avukat Cengiz Balcı: Normalde 3 Mart 2001’de değişikliğe uğrayan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4. Ek Maddesine göre internette podcast üzerinden izinsiz yayın yapmak telif haklarının ihlali anlamına geliyor ve yasal prosedür ona göre işliyor. Ancak reklamsız yayın yapan ve ticari amaç gütmeyen kişiler için böyle bir durum yasal olarak söz konusu değil.

Alıntı__Ancak MÜYAP , telif hakkı olan eserlere mudehale edebiliyor (CD uzerinden yayın, telif ödenmeden indirilerek çogaltılmıs eser v.s) ve bu konuda FSEK(fikir eserleri kanunu) uyarınca ; 5846 sayılı FSEK'in ek 4. maddesine göre erişime engelleme kararı veriliyor.

5846 S.lı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek Madde 4
(Ek madde: 03/03/2001 - 4630/37. md.)

Eser ve eser sahibi ile, eser üzerindeki haklardan herhangi birinin sahibi veya eserin kullanımına ilişkin süreler ve şartlar ile ilgili olarak eser nüshaları üzerinde bulunan veya eserin topluma sunulması sırasında görülen bilgiler ve bu bilgileri temsil eden sayılar veya kodlar yetkisiz olarak ortadan kaldırılamaz veya değiştirilemez. Bilgileri ve bu bilgileri temsil eden sayıları veya kodları yetkisiz olarak değiştirilen veya ortadan kaldırılan eserlerin asılları veya kopyaları dağıtılamaz, dağıtılmak üzere ithal edilemez, yayınlanamaz veya topluma iletilemez.

Yukarıdaki fıkra hükümleri fonogramlar ve fonogramlarda tespit edilmiş icralar bakımından da uygulanır.

(Değişik fıkra:03/03/2004 - 5101/25.mad) *1* Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

(Değişik fıkra:03/03/2004 - 5101/25.mad;Mülga fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad):çakçak: :1alkis: