You are not logged in.

Dear visitor, welcome to AllaTurkaa. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

  • "ORHAN AFACAN" is male
  • "ORHAN AFACAN" started this thread

Posts: 20

Date of registration: Oct 5th 2010

Location: İZMİR

  • Send private message

1

Wednesday, August 17th 2016, 3:37pm

Söz Konusu Vatandi

SÖZ KONUSU VATANDI
Söz konusu vatandı,
15 Temmuz Gecesi.
Ölüm, kalım yaşandı.
15 Temmuz Gecesi.

Din işi diyanetin,
Yönetim siyasetin.
Kurtuldu memleketin
15 Temmuz Gecesi.

Bu darbe tarihte ilk.
Bu yüzden tedbirsizlik.
Değerlendi laiklik
15 Temmuz Gecesi.

Saatler: Hürriyetti.
Şafak: Cumhuriyetti.
Şahlanan bir milletti
15 Temmuz Gecesi.

Hainler ayaklandı,
Meydanlar bombalandı.
Milli birlik kazandı.
15 Temmuz Gecesi.

Yorumlar teferruat.
Tarikatla köprü at.
Türkiye için Milat.
15 Temmuz Gecesi.

ORHAN AFACAN
08.08 2016-İzmir

Elmalılı Hamdi Yazır

3/ÂLİ İMRÂN-126: Ve bunu Allah size sırf bir müjde olsun ve kalbleriniz bununla yatışsın diye yaptı, yoksa nusrat ancak Allahdandır azîz o hakîm o.
ORHAN AFACAN
Hiç kimse falan olmasaydı Türkiye kurtulmazdı demesin.

  • "MUSTAFA ÇİLEK" is male

Posts: 11,783

Date of registration: Mar 5th 2011

Location: TOKAT

  • Send private message

2

Monday, October 17th 2016, 7:03pm


  • "ORHAN AFACAN" is male
  • "ORHAN AFACAN" started this thread

Posts: 20

Date of registration: Oct 5th 2010

Location: İZMİR

  • Send private message

3

Monday, October 24th 2016, 9:06am

ilgi ve alakanıza tşk.